Communication Modules

  • Plug-in card module CM08-RF2

  • Plug-in card module CM08-PGW BACNET-MS / TP

  • Plug-in card module CM08-MP-Bus

  • Plug-in card module CM08-MBM-80

  • Plug-in card module CM08-422 subcom